Nabízené služby - nemovitosti

Zajištění správy a údržby nemovitostí

 • vedení účetnictví
 • převzetí kompletní evidence dokladů a technické dokumentace od stávajícího správce
 • zajištění smluvních dodávek služeb ( médií ), spojených s užíváním společných prostorů ( el.energie, plyn, teplo, TUV, odvoz odpadu, provoz výtahu, STA apod. )
 • vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace vč.archivace
 • vypracování seznamu vlastníků jednotlivých bytů a nebytových prostorů 
 • vypracování a předání evidenčních listů vlastníkům bytů a nebytových prostorů
 • vypracování měsíčního přehledu předpisů služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů 
 • vypracování měsíčního přehledu zaplacených záloh spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů 
 • vypracování měsíčního přehledu dlužníků
 • vypracování ročního vyúčtování záloh za služby a příspěvky do fondu oprav pro jednotlivé vlastníky 
 • vypracování ročního vyúčtování  nákladů za celý bytový dům
 • objednávání, kontrola a přebírání prací od dodavatelů 
 • vedení evidence měřidel ( TUV, teplo )
 • zajištění ročních odečtů měřidel ( TUV, teplo )
 • zajištění případné aktualizace technické dokumentace k nemovitosti
 • zajištění kontroly, zkoušek a revizí technických zařízení dle ČSN

Vedení účetnictví

 • zajištění vedení účetnictví
 • zajištění činnosti účetního poradce

Činnosti spojené s vedením účetnictví nemovitosti

 • vedení podvojného účetnictví
 • vedení a zpracování účetních dokladů:
  • hlavní kniha 
  • účetní deník 
  • pokladní kniha 
  • kniha došlých faktur 
  • bankovní výpisy
 • vystavování platebních příkazů k úhradě (dle potřeby) za služby přes internetové bankovnictví 
 • vedení a zpracování roční účetní závěrky:
  • rozvaha 
  • výkaz zisků a ztrát 
  • příloha
 • vypracování ročního daňového přiznání